Het naaiproces van kleding proces uitgelegd

Hoe werkt het naaiproces voor kleding?

Het naaiproces voor kleding is de belangrijkste handeling bij het maken van kleding. Naaien betekent het samenvoegen van verschillende delen van kledingstukken met behulp van naald en draad. Zonder naald en draad kunnen er ook kledingstukken gemaakt worden met andere verbindingsmethoden zoals bijvoorbeeld lijm. Over het algemeen zijn er twee belangrijke handelingen nodig bij het naaiproces, namelijk 'stiches' en 'seems'. Het naai proces is het belangrijkste van alle processen om kledingstukken te produceren.

Het naaiproces verder toegelicht

Het verbindingsproces "naaien" kan worden gekarakteriseerd aan de hand van informatie over de naaigaren, het textielweefsel en de constructie van de verbinding (draad/laag van het textielweefsel). Een verbinding door naaien ontstaat door het verbinden of ketenen van een of meer naaigarens met het textielweefsel. De manier, de positie en het aantal verbindings- of rijgpunten in de textielstof beschrijven de ontstane verbinding. Naaien kan worden gedefinieerd als het vastzetten of bevestigen van voorwerpen door middel van steken met naald en draad. Het is een term voor het proces dat in fabrieken wordt gebruikt voor de massaproductie van een groot aantal kledingstukken die tot stand komen door verschillende onderdelen in de loop van een gestructureerd proces aan elkaar te naaien. Naaien gebeurt door het samenvoegen van onderdelen tot een heel kledingstuk.